Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD)

Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD) aplicabila incepand cu 25/05/2018


Prezenta anexă prevede regulile specifice documentului „Regulamentul General privind Protectia Datelor” cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Client, în calitate de beneficiar al serviciilor si produselor comercializate de către Zenith Technology S.R.L., catre Web365.ro în calitate de împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), si cu orice legislație națională subsecventă referitoare la domeniul protecției datelor cu caracter personal.


Imputernicit

Societatea Zenith Technology S.R.L. , cu sediul in Ciocarliei Nr. 12, Sector 2, București, 22254, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2160/2009, CUI: RO 25139960, reprezentata prin dl. Bogdan Stefan in calitate de Director, denumit in continuare “Furnizorul” sau „Web365”


Termeni

1) „Operator”, „Imputernicit”, „Persoana vizata”, „Date cu caracter personal” și „Prelucrare” au aceleași înțelesuri acordate acestor termeni în legislația privind protecția datelor.

2) „Legislație privind protecția datelor” înseamnă Legea nr. 677 din 21/11/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită și „Regulamentul general privind protecția datelor”).

3) „Detalii de prelucrare” inseamna detaliile de prelucrare prevăzute în Anexă care stabilește scopul, natura și scopul prelucrării de către Web365, durata prelucrării, tipurile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate.

4) „Subprocesor” înseamnă orice persoană (inclusiv orice terță parte, cu excepția angajatilor Web365) desemnată de sau în numele Web365 pentru a procesa date personale în numele Clientului.

5) „Ziua Lucrătoare” înseamnă orice zi care exclude sâmbăta, duminica și sărbătorile legale obișnuite din România.

Părțile au convenit asupra următoarelor dispoziții suplimentare (Regulamentul General privind Protectia Datelor) față de cele menționate în Contractul Cadru.


Articolul 1

Clientul, Web365 și angajații acesteia vor respecta cerințele legislației privind protecția datelor și se vor conforma oricărei solicitări sau instructiuni date celeilalte, care se datorează in mod direct cerințelor legislației privind protecția datelor.


Articolul 2

Clientul și Web365 sunt de acord ca, în sensul legislației privind protecția datelor, pentru prelucrarea datele Clientului care sunt cu caracter personal, Web365 și Operatorul desemnat vor fi Imputernicitul.


Articolul 3

Clientul confirmă că toate datele personale furnizate către Web365 au fost colectate și divulgate în conformitate cu legislația privind protecția datelor, iar Web365 are dreptul de a prelucra datele personale.


Articolul 4

Detaliile de prelucrare stabilesc tipul, natura și scopul prelucrarii de către Web365, durata prelucrării, tipurile de date personale și categoriile de persoane vizate. Clientul are obligația de a menține Web365 informat cu privire la tipurile de date personale și la categoriile de persoane vizate care pot fi incluse în prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Clientului.


Articolul 5

Web365 va lua toate măsurile impuse în conformitate cu articolul 32 din RGPD și, de asemenea, măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva procesării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal, precum și împotriva pierderii sau distrugerii accidentale sau deteriorării datelor cu caracter personal. Web365 se va asigura că persoanele autorizate să proceseze datele cu caracter personal s-au angajat să păstreze confidențialitatea sau că au obligația legală de confidențialitate.


Articolul 6

Web365 nu va transfera date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European cu exceptia situatiei in care Clientul si-a exprimat acordul prealabil în scris. Web365 are obligatia de a respecta instrucțiunile rezonabile transmise în prealabil de către Client cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


Articolul 7

Web365 asistă Clientul, pe cheltuiala Clientului, cu privire la toate solicitările de acces la datele cu caracter personal, în conformitate cu legislația privind protecția datelor, solicitari care pot fi primite de la persoana vizata sau de la orice alta persoana.


Articolul 8

Web365 va notifica Clientului, fără întârzieri nejustificate, despre orice incident actual de distrugere ilegală, pierdere accidentală, divulgare sau acces la datele Clientului care pot include date cu caracter personal.


Articolul 9

Web365 va pune la dispoziția Clientului toate informațiile necesare în mod rezonabil pentru a demonstra conformitatea cu obligațiile prevăzute la articolul 28 din RGPD, va permite și va contribui la auditari, inclusiv inspecții, efectuate de catre Client sau de un alt auditor mandatat de Client. Fără a aduce atingere acestor drepturi, Web365 poate, la discreția sa absolută, să utilizeze auditori independenți pentru a verifica acuratetea controalelor de securitate referitoare la serviciile pe care aceasta le furnizează Clientului precum și respectării de către aceasta a obligațiilor care îi revin în temeiul dispozițiilor din prezentul act aditional.


Articolul 10

Pe baza solicitarii scrise din partea Clientului, Web365 va șterge sau va returna Clientului, pe cheltuiala Clientului, toate datele cu caracter personal la momentul incetarii contractului dintre parti, cu excepția cazului în care Web365 este obligat de lege să pastreze datele personale.


Articolul 11

Ambele părți convin următoarele prevederi în ceea ce privește subprocesorii, terte parti:

1.1 Clientul autorizează Web365 să numească (și să permită fiecărui Subprocesor să numească) Subprocesatori în conformitate cu acest articol 11.

11.2 Web365 poate continua să utilizeze acei Subprocesatori deja angajati de Web365 la data de 25 mai 2018.

11.3 Web365 va întreprinde toate acțiunile rezonabile pentru a se asigura că acordurile sale cu Subprocesorii includ termeni asemănători cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal conținute în acest Act aditional.

11.4 Web365 va transmite Clientului notificari cat mai scurte posibil în ceea ce privește desemnarea unui nou Subprocesor, inclusiv detalii despre prelucrarea care urmează a fi efectuată. În cazul în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestei notificări, Clienții notifică în scris Web365 despre orice obiecții (pentru motive rezonabile) la numirea propusă, Web365 și Clientul, ambii vor colabora cu bună-credință pentru a realiza orice schimbare rezonabilă din punct de vedere comercial în furnizarea serviciilor Web365 prin care sa se evite utilizarea Subprocesorului respectiv.

11.5 În cazul în care Web365 nu este în măsură să efectueze modificarea cerută a servicilor în conformitate cu prevederile articolului 11.4, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării Clientului care obiectează la numirea propusă a Subprocesorului, Clientul poate rezilia contractul in termen de 30 (treizeci) de zile, doar pentru acele servicii care necesită utilizarea Subprocesorului propus.


Articolul 12

Clientul intelege că, în cazul în care o persoana vizata introduce o actiune sau transmite o reclamație care rezultă din orice acțiune sau omisiune din partea Web365, Web365 nu va fi răspunzătoare în măsura în care o astfel de acțiune sau omisiune a rezultat direct sau indirect din instrucțiunile Clientului.


Anexa

Domeniul de aplicare al prelucrării

Web365 procesează datele personale pentru a putea furniza serviciile în baza contractului încheiat cu Clientul și să respecte orice obligații legale impuse in baza acestuia.


Natura și scopul prelucrării

 • Utilizarea datelor personale pentru a configura, a opera, a monitoriza și a furniza serviciile în baza contractului ;

 • Gestionarea zilnică a conturilor de client și a produselor pe care le furnizăm;

 • Înregistrarea consimțământului (de exemplu, în ceea ce privește comercializarea produselor și serviciilor sau orice alt acord pe care îl furnizați, pe care suntem obligați să îl înregistrăm);

 • Efectuarea oricăror ajustari sau actualizări la serviciile pe care le furnizăm (unde suntem obligați să realizăm ajustari și/sau actualizări);

 • Copierea de rezervă a datelor personale in scop de securitate;

 • Prelucrarea informatiilor cu caracter personal, inclusiv transmiterea datelor, recuperarea datelor, accesul la date;

 • Respectarea obligațiilor noastre legale;

 • Furnizarea accesului la platformele online (dacă acestea există);

 • Accesul la rețea pentru a permite transferul de date cu caracter personal;

 • Executarea instrucțiunilor scrise venite din partea Clientului în conformitate cu prevederile de mai sus și/sau contractul dvs. cu Web365;

 • Administrarea conturilor pentru a gestiona permisiunile utilizatorilor.

 • Adresele de e-mail ale Clientului pot fi utilizate pentru a trimite newslettere sau alte oferte comerciale legate de serviciile oferite de Web365 – scopuri de marketing, asistenta tehnica, informatii cu privire la starea serviciilor contractate.


Categorii de date personale

 • Datele contului, cum ar fi numărul contului, codul dispozitivului, adresa IP, istoricul serviciului etc.

 • Datele personale, cum ar fi numele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, ID-ul circuitului.

 • Informații profesionale, cum ar fi titlul postului, detalii despre corpul profesional.

 • Date financiare cum ar fi detaliile contului bancar, adresa email cont Paypal. Web365 nu stocheza informatii cu privire la detaliile cardului de credit sau de debit.

 • Istoricul datelor și informațiilor despre produse.

 • Date despre companie în cazul în care identifică o persoana vizata.

 • Date de identificare (acolo unde este necesar).

 • Categorii speciale de date cu caracter personal.


Categorii de persoane vizate

 • Angajați, contractori, lucrători temporari, agenți, clienți, furnizori sau alte persoane care au date personale care urmează să fie procesate ca parte a serviciilor Web365 furnizate de catre client.

 • Utilizatorii finali sau reprezentanții lor autorizați.


Durata procesării

Web365 va procesa datele personale nu mai mult decât este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul contractului cu Clientul sau pentru a respecta orice cerință legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă există vreo neconcordanță între termenii menționați mai sus și contractul dintre Client și Web365, termenii menționați mai sus vor avea prioritate.

Dispozițiile cuprinse în prezentul Act aditional nu afectează nicio altă prevedere din contractul dintre părți și contractul rămâne în vigoare.

Prezenta anexă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a fost incheiată in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Anexa este transmisa electronic si semnarea acesteia se efectuează prin semnatura digitala, individuala pentru fiecare cont client. Semnatura digitala este afisata in partea de sus a fiecarei pagini in format tip DocuSign Envelope ID.

Regulamentul General privind Protectia Datelor

Zenith Technology S.R.L.

Contact


Pentru informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de firma noatra nu ezitati sa ne contactati.

Intrarea Albinari Nr. 5, Sector 2, Bucuresti, Romania
+40.727.299.999 / +40.761.399.999

Hosting Web Stabil si Performant !

Zenith Technology, operatorul serviciilor de gazduire Web365.ro, va ofera solutii de hosting web profesionale si stabile. Serverele noastre sunt rapide si puternice, avand o arhitectura 12 Core, 96GB RAM cu 6 unitati HDD SSD 1TB montate in Raid 10 si sistem de operare CloudLinux. Echipamentele noastre sunt colocate in cel mai modern datacenter din Romania situat in Bucuresti, garantand astfel un timp de acces optim si o incarcare rapida a site-ului dvs., indiferent de marimea paginilor.

Uptime garantat de 99,9% pentru toate serviciile oferite.